kerst

Voor 2016 staan er al diverse mooie projecten gepland, waar we jullie te zijner tijd graag van op de hoogte houden. Langzamerhand bereiden wij ons nu eerst voor op de kerstdagen met familie en vrienden.

We wensen jullie fijne feestdagen en alle goeds voor 2016!

credits poster Matt Joneskandelaar Vienna Wederkind, styling door Bjørn Johan Stenersen via Bo Bedre

Success, your comment is awaiting moderation.