interieurconcept omgevingsdienst nzkg

context
In februari 2014 is een leegstaand kantoorpand in Zaandam grondig gerenoveerd. De werkomgeving van de nieuwe Omgevingsdienst beslaat vijf verdiepingen, waarvoor wij het ontwerp maakten voor het interieur en de inrichting. De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied is een nieuwe overheidsinstantie die erop toeziet dat bedrijven voldoen aan actuele wet- en regelgeving op het gebied van milieu(veiligheid), bouwveiligheid, infrastructuur en bodem. Hiermee dragen ze bij aan het waarborgen van een veilig en leefbaar Noordzeekanaalgebied. 

identiteit
Omdat de nieuwe Omgevingsdienst werd samengesteld uit vijf verschillende bestaande diensten was er van een gemeenschappelijke identiteit nog geen sprake. Juist de diversiteit aan mensen en de diversiteit aan deelgebieden in het Noordzeekanaalgebied maken samen de nieuwe identiteit. Streven was dat iedereen zich bij de nieuwe Omgevingsdienst thuis zou voelen. Daarom is de basis van het interieur helder, georganiseerd en natuurlijk qua materiaal- en kleurgebruik. De bruin-, grijs-, en blauwtinten hebben we letterlijk uit de omgeving gehaald (aarde, steen, asfalt, lucht).

thema
Om differentiatie per verdieping aan te brengen, hebben we aan elke verdieping een accentkleur toegevoegd. Deze accentkleuren van geel, oranje, naar rood en magenta hebben we ook uit de omgeving gehaald. Het zijn geen natuurlijke kleuren, maar industriële kleuren, afkomstig uit de steden, de havengebieden en Schiphol. We hebben vijf werkgebieden gekozen waar de Omgevingsdienst zich mee bezig houdt, zodat we per verdieping een thema kunnen laten zien. Hiervoor is door Sabeare per verdieping een ‘geopatroon’ ontwikkeld; een illustratieve vertaling van geografische data uit het gebied. De verdiepingen vertellen zo elk hun eigen verhaal, met als thema’s hemelhelderheid, bebouwing, vervoer gevaarlijke stoffen, geluidshinder en bodemsamenstelling.

uitwerking
De vijf verdiepingen hebben een heldere routing en indeling rond een dichte middenkern. Op de plekken waar mensen de verdieping betreden en waar mensen samenkomen, laten we de thema’s zien. De geopatronen zijn uitvergroot geprint op behang en aangebracht op de lange themawand langs de verkeersruimte en in de vergaderkamers. Het patroon is ook nog te zien in een vitrinekast in de huiskamer waar ruimte is voor de verzamelingen van de afdeling die er werkt. In deze huiskamers en bij de informele overlegplekken wordt de accentkleur benadrukt in het meubilair en de accessoires. Zo zijn alle verdiepingen herkenbaar aan hun kleur en patroon, terwijl ze toch een eenheid vormen. In het midden van de open ruimte zijn stilteplekken gecreëerd in met hout betimmerde “zeecontainers”. Bij binnenkomst zie je op de zijkant van deze betimmering het verdiepingsnummer in reliëf.

resultaat
De foto’s van het eindresultaat zijn te zien bij zakelijke projecten.